Εταιρεία

Ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «Αλλαντοβιομηχανία, Κρεατοβιομηχανία και Χοιροτροφική Εταιρεία Ρεθύμνου Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»,

Έδρα στο Ρέθυμνο Κρήτης (14ο χλμ. Ε.Ο Ρεθύμνου-Ηρακλείου, θέση Λατζιμάς),

ΑΦΜ 094083476,

ΔΟΥ Ρεθύμνου.

e-mail:
τηλ.: